Dětský maškarní rej – 24.2.2024 od 14 hodin

Zveme všechny děti na Dětský maškarní rej, který se uskuteční dne 24.2.2024 od 14 hodin v zámku v Louňovicích. Všichni se můžou těšit na spoustu aktivit o ceny, soutěž o nejlepší masku ale i na Kateřinu Ševidovou, která bude akci moderovat a celý program doprovodí svým zpěvem.