Nohejbalový turnaj 2023

  1. Jankov
  2. Votice
  3. Sokolíci
  4. Benzínová hlídka
  5. Vocasové