O nás

TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem

Historie

TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem byl založen 11.12.1921. Pro zajištění prostor na cvičení byl roku 1925 koupen arcibiskupský zámek se zahradou, ve kterém si jednota zařídila tělocvičnu, jejíž otevření oslavila 16. července téhož roku. Do této doby se cvičilo po různých sálech a loukách. Prostory zámku doznaly podstatných změn roku 1930, kdy byly v někdejší arcibiskupské jídelně vybourány příčky, čímž vznikl velký sál ve východní časti, který byl následně využíván jako kino sál. Další příčky byly vybourány v severozápadním nároží, kde touto úpravou vznikl druhý sál – sál J. D. Zelenky. Rozsáhlou rekonstrukci zažil zámek mezi roky 1981 a 1983, kdy spadal do majetku Místního národního výboru. V těchto letech byla provedena rekonstrukce střechy, fasády, oken, schodiště a dalších částí budovy.

Dnes je zámek využíván pro kulturně společenské akce jako divadlo, výstavy, koncerty, přednášky, kino a další. Cvičení probíhá ve školní tělocvičně, na fotbalovém hřišti nebo případně na zámecké zahradě.

V rámci Sokola byl založen oddíl kopané v roce 1964 a oddíl stolního tenisu v roce 1978. Roku 2006 bylo obnoveno ochotnické divadlo, které se traduje již k založení místní jednoty. Babinec započal svoji činnost roku 2007. Roku 2021 bylo obnoveno sokolské cvičení pro děti – Sokolík.

Současnost

Tělovýchovná jednota Sokol Louňovice pod Blaníkem je součástí Sokolské župy Blanické, která zahrnuje celkem 17 jednot v okrese Benešov. Kromě sportovních oddílů fotbalu, stolního tenisu a sokolské všestrannosti patří pod jednotu i divadelní spolek Blaníci a spolek Babinec, kteří se starají o společenské a kulturní vyžití v městysu.

Jednota pořádá několik sportovních a společensko-kulturních akcí do roka jako např. sokolský ples, masopust, maškarní rej, noc sokoloven, sokolský běh republiky, velikonoční a mikulášský jarmark nebo turnaje v tenise, stolním tenise, nohejbalu či badmintonu. Mimo tohoto se jednota podílí i na akcích pořádaných městysem Louňovice pod Blaníkem.

Sokolovnou jednoty je zámek v Louňovicích pod Blaníkem, který je srdcem společenského a kulturního dění v městysu.

„Sokol přináší sport pro každého, bez rozdílu věku a příjmu. Rozvíjí tělesnou zdatnost svých členů i ostatních. Pohyb považuje za součást zdravého životního stylu. Sokol je vlastenecký v nejlepším slova smyslu. Své členy vede k lásce k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Sokolové jsou aktivní silou ve své obci, hybatelem sportovních a kulturních aktivit. Jsou hrdi na svou vlastní tradici, kterou drží v úctě.“ cit.: www.sokol.eu.

Vstoupit do jednoty může kdokoliv od malých dětí přes dospělé až k seniorům. Členem se stává po zaplacení členského příspěvku a schválením TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem.

V TJ Sokol Louňovice pod Blaníkem působí vyškolení trenéři a cvičitelé. Chceme být centrem sportovních aktivit všech věkových skupin. Zároveň chceme být místem pro trávení volného času a místem pro společenské akce a regionální kulturu.